Ordinace kardiologické ambulance

Ergometrie, EKGNIO - je soukromé kardiologické pracoviště, které je zaměřeno na diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad a diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze). Pracoviště kardiologie úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Olomouci a zabezpečuje péči o pacienty se srdečním onemocněním.

Kardiologie

Nabízíme kompletní kardiologické vyšetření:

Ergometrie (zátěžový test)

  • komplexní zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru (event.spojené s vyšetřením ventilačním, analýzou vydechovaných plynů), monitorací TK, EKG, pulzní oxymetrií. Viz též spiroergometrie v sekci plicní funkční vyšetřovna.

Tlakový holter

  • nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku.
  • přístroj se skládá z automatického tlakoměru řízeného mikroprocesorem a vybaveného pamětí, je spojen s manžetou se zabudovaným mikrofonem. Manžeta se přikládá na paži jako běžný tlakoměr. Záznam měření obnáší cca 50-300 hodnot TK, během dne probíhá měření cca v 10-ti až 20-ti minutových intervalech, v noci jsou intervaly delší, aby se omezilo rušení pacienta ve spánku. Výsledkem měření je tlakový záznam, kde hodnotíme 24 hodinový průměr, dále denní a noční průměr.

EKG holter

  • nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci EKG záznamu.
  • přístroj se skládá z automatického záznamového zařízení s mikroprocesorem, který je schopen ukládat do paměti EKG křivku během 24 hodin. Pacient má na hrudníku nalepenu sadu sedmi elektrod (jako u EKG záznamu, jenže 24 hodin). Krabička s mikroprocesorem je upevněna na opasku v pouzdře. Výsledkem je hodnocení frekvence a pravidelnosti srdečního rytmu za celých 24 hodin. Lze velmi dobře odhalit a popsat různé typy poruch srdečního rytmu (tzv.dysrytmií), které se na běžné EKG křivce nemusejí vůbec zachytit.

EKG

  • EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může lékař poznat, že je Vaše srdce nemocné.

Echokardiografie

  • Echokardiografie je speciální ultrazvukové vyšetření srdce. Je nebolestivé, ultrazvuková sonda potřená speciálním gelem se přikládá na hrudník v určitých bodech, a dvojrozměrný obraz srdce včetně barevně odlišeného průtoku krve se promítá na monitor přístroje. Lékař je schopen posoudit práci srdce a jeho stažlivost, změřit přesně poruchy této činnosti (například jizvy po infarktech, zbytnění srdečního svalu při hypertenzi aj). Dále jsou dobře vidět všechny srdeční chlopně a jejich případné poruchy (zúžení nebo nedomykavosti). Vyšetření v rukou zkušeného lékaře je velmi přesné a dává celkový obraz o funkci srdce.

Náš tým

Vedoucí lékař

Prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc.

Prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc.
Olomouc, Litovel, Mariánské Údolí

 

Lékaři

MUDr. Dudrik

MUDr. Rastislav Dudrik
Olomouc

MUDr. Bureš

MUDr. Viktor Bureš
Olomouc, Litovel

MUDr. Blanka Gajová

MUDr. Blanka Gajová
Olomouc, Litovel

MUDr. Eva Bryksová

MUDr. Eva Bryksová
Olomouc

MUDr. Ondřej Bolek

MUDr. Ondřej Bolek
Olomouc, Litovel

MUDr. Kateřina Juranová

MUDr. Kateřina Juranová
Olomouc

MUDr. Filip

 

Sestry

Renata Majerová

Renata Majerová
Olomouc

Pavla Zatloukalová

Pavla Zatloukalová
Olomouc

Petra Nováková, DiS.

Petra Nováková, DiS.
Olomouc

Michaela Uhlárová

Michaela Uhlárová
Litovel

 

Sekretářky

Pavlína Kozmíková

Pavlína Kozmíková
Olomouc

Ing. Věra Navrátilová

Ing. Věra Navrátilová
Litovel

 

Interní ambulance

Pacienti s akutním onemocněním (akutní nebo chronická kritická periferní ischemie, suspektní trombóza) jsou vyšetřováni přednostně bez objednání, pacienti s ostatními neakutními stavy se musí k vyšetření objednat na uvedených tel. číslech.

Telefonní kontakt

Poliklinika Olomouc: 585 506 329, 585 051 467

Poliklinika Litovel: 585 341 551

 

Telefonní kontakt

Olomouc

585 506 329, 585 051 467

Litovel

585 341 551

Copyright © 2014 Nestátní interní oddělení s.r.o. Všechna práva vyhrazena.